การใช้งานระบบ E-learning ให้กรอก Username และ Password โดยใช้รหัสนักศึกษา หรือชื่อผู้ใช้งานของสถาบัน (gen2)

การใช้งาน Go EDU เบื้องต้น สำหรับอาจารย์ สามารถดูได้ที่วิชา   Go Education 101