การใช้งานระบบ E-learning ให้กรอก Username และ Password โดยใช้ E-mail ของสถาบัน

การใช้งาน Go EDU เบื้องต้น สำหรับอาจารย์ สามารถดูได้ที่วิชา   Go Education 101